First sample image

اخبار چرخه

اخبار اختصاصی چرخه داده های سبز

مشتری جدید

01 شهریور 1402

پیوستن شرکت بیمه اتکایی رایا به مشتریان راهکار سهام چرخه

شرکت بیمه اتکایی رایا (سهامی عام) به جمع مشتریان راهکار سهام چرخه پیوست. این شرکت از شهریور ماه سال 1402 با استفاده از سیستم سهام نسخه 5.10.4 چرخه، پاسخگوی حضور سرمایه داران خود در بازار سهام خواهد بود.