First sample image

بلاگ سهام چرخه

مقالات مفید در خصوص خدمات شرکت های بورسی به سهامداران


مجامع - 1 تیر 1399

مجامع عمومی و انواع آن

به همایشی که به منظور تصمیم گیری در رابطه با فعالیت های شرکت برگزار می گردد، مجمع گفته می شود که امکان برگزاری آن در نرم افزار سهام چرخه میسر می باشد.افزایش سرمایه - 7 تیر 1399

تغییرات سرمایه

تغییرات سرمایه شامل افزایش یا کاهش سرمایه می باشد که این فرایند بطور کاملا سیستمی توسط نرم افزار سهام شرکت چرخه داده های سبز قابل انجام می باشد.مطالبات - 22 تیر 1399

پرداخت مطالبات و فرایند آن

بخشی از پرداخت مطالبات شامل پرداخت سود می باشد که این فرایند بطور کاملا سیستمی توسط نرم افزار سهام شرکت چرخه داده های سبز قابل انجام می باشد.فایل ها - 3 مرداد 1399

فایل های R,T,C

در مبحث بورس، BBS یک سامانه جهت دریافت فایل های R,T,C است که این فایل ها استخراج شده از گزارشهای معاملات شرکتها و سهامداران می باشند.فایل رجیستری - 3 مرداد 1399

فایل Registry

فایل Registry برای کنترل صحت داده هایی که در سیستم وجود دارد استفاده می شود. فایل رجیستری حاوی اطلاعات شناسنامه ای و اطلاعات سهامداری، سهامداران می باشد.سهام عدالت - 5 مرداد 1399

سهام عدالت

توزیع بخشی از سهام شرکت های دولتی در بین مردم با عنوان سهام عدالت شناخته شده است. همچنین سهام عدالت نوعی یارانه محسوب می شود که به مشمولان آن واگذار می‌شود.